Arupärimised

Parlamentaarne kontroll – ministrid vastavad

Arupärimised on viis, kuidas rahvasaadikud panevad täitevvõimu esindajaid andma avalikult aru oma tegevuse või võimkonnas toimuva kohta. Vabaerakonna saadikud on olnud erakordselt aktiivsed selle hoova kasutamisel ning püüdnud seeläbi esindada oma valijat ja mõjutada valitsuse poliitikat. Parlamendis toimunud debatid ministritega on heitnud valgust paljudele hämaratele seikadele ning aidanud kaasa probleemide lahendamisele. Oleme püstitanud kümneid ja kümneid teemasid – alates konkreetsete kogukondade muredest kuni rahvusvahelise elu küsimusteni. Ei ole ühtegi riigielu valdkonda, mida Vabaerakonna saadikud poleks arupärimistes käsitlenud.

Valik märksõnu, mis peegeldavad tohutut teemade massiivi, mida Vabaerakonna saadikud on arupärimistes käsitlenud

Tallinna ringraudtee • Omavalitsused • Riigi sihtasutused • E-riik • Haldusreform • Kütusehind • Aktsiisid • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus • Viipekeelne väljaõppe • Idapiir • Valimisringkonnad • Väliseestlased • Bürokraatia • Mandri ja saarte ühendus • Haridus • Eestikeelne õpe • Metsandus • Puidurafineerimistehas • Õigusabi • Riigimets • Vanemahüvitis • Looduskaitseala • Riigieksamid • Põllumajandus • Huvide konflikt • Narva • Muuseumid • Väikeaktsionärid • Volikogud • Demokraatia • Kiire internet • Teadus • Arendustegevus • Eriarstiabi • Tervishoid • Majandus • Eelarve • Eelarvedefitsiit • Euroopa Liit • Rahvaste enesemääramisõigus • Haigekassa • Pangandusjärelevalve • Regionaalpoliitika • Manipulatsioonid haldusreformiga • Elanikkonnakaitse • Sotsiaalvaldkond • Poliitiline reklaam • Riigikontroll • Eesti Energia • Nord Stream 2 • Julgeolek • Ühiskonna sidusus • Säästlik riigipidamine • Külad • Kultuuriväärtused • Piirivalve • Ettevõtlus • Rail Baltica • Riigi kinnisvara • Vabatahtlikud • Maakonnad • Raviteenused • Kiirabi • Põhiseadus • Uussisserändajad • Kaitsevaldkond • Kütteõli • ID-kaardid • Turvalisus • Kogukonnad • Riigiettevõtted • Ühistud • Koalitsioonileppe • Avalikud teenused • Konkurentsivõime • Välispoliitika • Merendus • Riigieelarve • Politsei • Piirivalve • Kaitsevägi • Lennuühendused • Erakondade rahastamine • Demokraatia tugevdamine • Ääremaastumine • Eesti keel • Majanduskuriteod • Laiapõhjaline riigikaitse • Kutseõppe • Kõrgharidus • Riigireform • Koolisüsteem • Riigikogu • Pagulased • Taastuvenergia • Tulumaksuseadus • Sotsiaalmaksuseadus • Ravikindlustus • Töötukindlustus • Kaasamine • Poliitiline kultuur

Loe Vabaerakonna arupärimisi SIIT.

Vastuseid arupärimistele saab lugeda Riigikogu stenogrammidest, vaadates huvipakkuva arupärimise Riigikogus vastamise kuupäeva. Loe stenogramme SIIT.