Fraktsiooni liikmete seadusandlikud algatused

Riigikogu XIII koosseisu Vabaerakonna fraktsiooni liikmete seadusandlikud algatused, mille koostamisega või menetlemisega oli põhiseaduskomisjonis Jüri Adams seotud

 

Suuremad ja olulisemad tööd

 

Terviktekstid:

151 SE Paarkonna seadus(algatatud 2015 lõpp).  Jüri Adamsi koostatud terviktekst. Menetleti õiguskomisjonis. Kalevi alla pandud.

388 SE Kohaliku demokraatia toetamise seadus (algatatud 2017. a. veebruaris). Jüri Adamsi koostatud terviktekst. Tagasi lükatud.

 

Muud olulised, sisulised ja uuenduslikud algatused:

294 SE Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus – algatatud 2016. a. septembris – (president valitagu valimiskogus). Pandi kalevi alla.

504 SE Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus – algatatud 2017. a. septembris – (valimiskampaaniatele kulutuste ja kihutustöö piirangute kehtestamine). Pandi kalevi alla.

555 SE Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus – algatatud 2017 detsembris – (korralikud valimisringkonnad ja võimalikult võrdne mandaatides jaotus tulevikus). Tagasi lükatud.

Lisaks sai koostatud veel ka üks põhiseaduse täiendamise paragrahvi tekst (Riigikogu opositsiooni poolt referendumite algatamise õigus) ja ühe põhiseaduse paragrahvi uus tekst (presidendi valimise korda käsitlev paragrahv), aga need ei jõudnud algatamiseni.

 

Teemade kaupa

 

Valitsuse seadus

354 SE Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus (nõuded ministrile). Tagasi lükatud.

702 SE Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus (valitsuse liikmete arvu vähendamine 12-le) Tagasi lükatud.

 

Haldusreform:

273 SE Haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seadus (võimaldada Setomaa osade ühinemist). Tagasi lükatud.

376 SE Haldusreformi seaduse muutmise seadus (valitsusele anda täielik õigus teha erandeid). Tagasi lükatud.

393 SE Haldusreformi seaduse muutmise seadus (küladele suuremate õiguste andmine). Tagasi lükatud.

 

Riigikogu kodu- ja töökord:

58 SE Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus (valitsuse liikmele küsimuste esitamise võimaluse laiendamine). Pandi kalevi alla.

221 SE  Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (Riigikogu töö arhiveerimise parandamine ja laiendamine). Tagasi lükatud.

313 SE Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli (uurimiskomisjonide õiguste laiendamine). Tagasi lükatud.

402 SE Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli. Eelnõu eesmärk on tugevdada Riigikogu uurimiskomisjoni. Tagasi lükatud.

 

Riigikogu liikme kuluhüvitised jm raha:

272 SE Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus (lahkumistoetuse vähendamine). Tagasi lükatud.

647 SE Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus (kuluhüvitiste vähendamine maksimaalselt 10 % palgast). Tagasi lükatud.

669 SE Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus (lahkumistoetuse vähendamine). Tagasi lükatud.

 

Erakonnad ja nende rahastamine:

33 SE Erakonnaseaduse täiendamise seadus (erakondade riigi poolt rahastamise vähendamine poole võrra). Pandi kalevi alla.

208 SE Erakonnaseaduse täiendamise seadus (erakondadevaheline ühine eelnõu, erakondade rahastamise järelevalve komisjoni  liikmete hulka kriminaalkorras karistatud isikute sattumise keelamine). Pandi kalevi alla.

325 SE  Erakonnaseaduse muutmise seadus (erakondadele kampaaniate finantseerimise nõuete kehtestamine). Tagasi lükatud.

Vt. ka 388 SE Kohaliku demokraatia toetamise seadus (toetusraha jaotamine KOV valimistel edukalt osalenutele). Tagasi lükatud.

 

Kohalike omavalitsuste valimine:

49 SE Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 34 täiendamise seadus (KOV valimiste nimekirjadele ülempiiri – kahekordne mandaatide arv – seadmine). Tagasi lükatud.

167 SE Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus (üldnimekirjast loobumine, nn avatud nimekiri). Tagasi lükatud.

177 SE Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, millega keelatakse peibutuspardid. Tagasi lükatud.

388 SE Kohaliku demokraatia toetamise seadus (toetusraha jaotamine KOV valimistel edukalt osalenutele). Tagasi lükatud.

413 SE Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, millega keelatakse peibutuspardid. Eelnõu nägi ette kehtestada Eestis mandaatide ühitamatuse põhimõte, mille kohaselt uus omandatud mandaat tühistab eelneva mandaadi. Tagasi lükatud.

504 SE Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (valimiskampaaniatele kulutuste ja kihutustöö piirangute kehtestamine). Pandi kalevi alla.

Vt. ka 550 SE Riigikogu valimisseaduse all.

578 SE Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus. Eelnõu täpsustas erakonna ja valimisliidu nimekirja esindajate määramise.

 

Riigikogu valimine:

3 SE Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus (nn avatud nimekirjad Riigikogu valimistel, et kaoks ära üleriigilised nimekirjad). Pandi kalevi alla.

Vt ka 504 SE KOV valimise all.

Vt. ka 413 SE KOV valimise all.

550 SE Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus. Eelnõu nägi ette muuta nimekirjad „avatuks“, st üldine nimekiri Tallinna volikogu ja üleriigiline nimekiri Riigikogu valimistel kaotaks mõtte. Pandi kalevi alla.

555 SE Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus (korralikud valimisringkonnad ja võimalikult võrdne mandaatides jaotus tulevikus). Tagasi lükatud.

701 SE Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus (erakondade valimisliitude lubamine). Tagasi lükatud.

 

Presidendi valimine:

294 SE Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus (st president saaks valituks valimiskogus). Pandi kalevi alla.

 

Kohaliku omavalitsuse korraldus:

578 SE Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (volikogude komisjonidesse pääsemise parandamine). Tagasi lükatud.

592 SE Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seadus. Eelnõuga seati kohalikule omavalitsusele piirangud kasutada avalikku raha ajakirjanduslike saadete, reklaami, tasuliste artiklite ja intervjuude ostmiseks). Tagasi lükatud. Menetles rahanduskomisjon.

Jüri Adams

30. jaanuar 2019