Uues Riigikogus

Mida Vabaerakonna fraktsioon teeb 3. märtsil 2019 valitavas Riigikogus?

Vabaerakonna saadikud kasutavad uues Riigikogus kõiki vahendeid, mis Riigikogu liikme käsutuses on, et seista Eestile oluliste muudatuste eest.

Vabaerakonna valimisplatvormi „Terve Eesti heaks!“ lubadused:

 • Langetame tulumaksu 12 protsendile! Nii saab iga keskmist palka teeniv inimene 800 eurot rohkem kätte.
 • Omastehooldajatele alampalk! Omastehooldajatele alampalk, kui lähedase hooldamist pole suudetud tagada sotsiaalteenustega või kui see pole puudega inimesele parim lahendus. Hooldajatoetusele ühtsed ja selged põhimõtted üle kogu Eesti.
 • Seome politseinike, piirivalvurite, päästjate ja kaitseväelaste palgad keskmise palgaga. Meie kaitsjate majanduslik heaolu on Eesti sise- ja välisturvalisuse kõige olulisem tagatis.
 • Tõstame kaitsekulutusi 2,5 protsendile SKT-st.
 • Kaotame mõttetud ministrikohad! Saadame topeltministrid ja nende nõunikud tootvale tööle. Igas ministeeriumis olgu üks vastutaja. Otsuste eest vastutajad peavad olema nimeliselt teada.
 • Teeme Eesti prügivabaks! Ühe rämps on teise tulu. Võtame vähemalt poole Eestis tekkivast prügist uuesti taaskasutusse.
 • Tagame kõikjal Eestis väärika elamisvõimaluse! Eesti on suurem kui üksnes Tallinn. Tagame riiklike teenuste kättesaadavuse ka maal ja väikelinnades. Aitame euroraha toel teise Eesti esimesele järele.
 • Väiksem koormus ja kõrgem palk kõigile õpetajatele! Anname õpetajatele rohkem otsustusõigust oma igapäevatöös. Maksame 2023. Aastaks õpetajale 1,5-kordset keskmist palka.
 • Tasuta lasteaiakoht igale lapsele! Kodulähedane ja tasuta lasteaiakoht aitab tagada lapse heaolu sõltumata vanemate elukohast ja sissetulekust.
 • Rail Baltic läbi Tartu! Eesti suuruselt teine linn ja peamine teadus- ning meditsiinikeskus väärib kiiret ja moodsat rongiühendust.
 • Liidame pensioni I ja II samba! Anname teise samba raha inimestele tagasi. Suuname riiklikud pensionimaksed taas esimesse sambasse, mille tulemusena saab tõsta keskmist pensioni väljamakset 130 euro võrra kuus.
 • Riigivargad puuri! Eesti jõuametid peavad võitlema korruptsiooni, majanduskuritegude ja rahapesuga senisest tõhusamalt. Karmistame valgekraeliste krattide karistusi.
 • Loome riikliku garantii lasterikaste perede laenude ja liisingute käendamiseks! Just suuremad pered vajavad mahukamaid autosid ja avaramaid maju.
 • Metsa raiemaht range kontrolli alla! Eesti metsad on meie rahvuslik aare, mis on ohus. Kaitseme metsi üleraie eest.
 • Lõpetame iseennast toitva bürokraatia! Seal, kus toimib talupojamõistus ja usaldus, ei ole vaja üksteist kordavaid ettekirjutusi.
 • Kolmekordistame üksikvanema toetust! Üksi last kasvatava lapsevanema toetus on praegu naeruväärne 19,18 eurot. Tõstame üksikvanema toetuse lapsetoetuse tasemele.
 • Seisame eestikeelse ja -meelse Ülikoolihariduse eest! Eestikeelse kõrghariduseta ei ole me kultuurrahvas. Me ei tunne suurte keelte ees alaväärsust, edendame eesti keelt kõrgkoolis ja teaduses.
 • Lõikame ravijärjekorrad poole lühemaks! Tervisest algab kõik. Mida tervemad on meie inimesed, seda tegusamat ja õnnelikumat elu nad elavad.